Wega MyConcept Machine

Wega MyConcept Machine


ماشین آلات کافهکد محصول 1035موجود استسفارش
Wega Orion Machine

Wega Orion Machine


ماشین آلات کافهکد محصول 1036موجود استسفارش
Wega Concept Machine

Wega Concept Machine


ماشین آلات کافهکد محصول 1035موجود استسفارش

تیزر پشت صحنه مصاحبه محمد مسعود جهانبخش با رسانه فرامیکس


منتشر شد

پیشنهاد ویژهبارتندر

مصاحبه

iconدانــــلود مستقیم
ست شیکر بوستون

ست شیکر بوستون


ابزار بار سردکد محصول 1005ست کاملمادلر+ جیگر+ بارسپون+ استرینرموجود

سفارش
ست شیک

ست شیکر


ابزار بار سرد

کد محصول 1006ابزارآلاتشیکر + استرینر + باراسپون + جیگرموجود

سفارش
ست شیکر پایه چوبی

ست شیکر پایه چوبی


ابزار بار سردکد محصول 1007ابزار آلاتشیکر + انبریخ + استرینر + نی استیل + جیگرموجود

سفارش
ست شیکر پایه استیل

ست شیکر پایه استیل


ابزار بار سردکد محصول 1008ابزار آلاتشیکر + جیگر + استرینر + انبر یخموجود

سفارش
ست شیکر به همراه سطل یخ

ست شیکر به همراه سطل یخ


ابزار بار سرد

کد محصول 1009ابزار آلاتشیکر + استرینر + انبر یخ + سطل یخموجود

سفارش
شیکر شیشه ای درجه دار

شیکر شیشه ای درجه دار


ابزار بار سردکد محصول 1010ابزار آلاتموجود

سفارش
قهوه ترک ویژه

قهوه ترک ویژه


پیشنهاد ویژه کافه ایکد محصول 1041مواد مصرفیموجود

سفارش
وایت چاکلت

وایت چاکلت


پیشنهاد ویژه کافه ایکد محصول 1040مواد مصرفیموجود

سفارش
چای ماسالا

چای ماسالا


پیشنهاد کافه ایکد محصول 1039مواد مصرفیموجود

سفارش
قهوه اسپرسو دیلا

قهوه اسپرسو دیلا


پیشنهاد ویژه کافه ایکد محصول 1036

مواد مصرفی

80% عربیکا و 20% روبوستا

موجود

سفارش
قهوه اسپرسو راما

قهوه اسپرسو راما


پیشنهاد ویژه کافه ایکد محصول 1037

مواد مصرفی

اسیدیته بالا 80% عربیکا و 20% روبوستا

طعم غالب ترش

موجود

سفارش
قهوه اسپرسو فول کریم

قهوه اسپرسو فول کریم


پیشنهاد ویژه کافه ایکد محصول 1038

مواد مصرفی

اسیدیته بالا 60% عربیکا و 40% روبوستا

طعم غالب تلخ و کرم بیشتر

موجود

سفارش